Litteratur

 

Primært anvendes der artikler på kurserne og nedenstående bøger er supplerende litteratur. 

  • Filshie, White, Cumming. Medical Acupuncture - A Western Scientific Approach. Edinburg, Elsevier, 2016
  • White A,Cummings M, Filshie J. An introduction to Western Medical Acupuncture. Edinburg, Churchill Livingstone, 2008
  • Carlsson C. Grundläggende akupunktur. 2. upplaga. Studenterlitteratur 2010
  • Jensen TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen L. Smerter, baggrund evidens og behandling. København, FADL, 3 udgave, 2013 
  • Norbrink, Lundeberg. Om smärta. Studentlitteratur, 2014
  • Linton S. Att förstå patienter med smärta. Studentlitteratur. 2013
  • Brukner P, Khan K. Clinical sports medicine. 4 ed. McGraw-Hill. Australia. 2012.
  • Malanga G, Nadler S. Musculoskeletal Physical Examination - an evidence-based approach. Elsevier Mosby; 2006.
  • Goodman CC, Snyder TK. Differential Diagnosis for Physical Therapists. 4. Ed. Saunders, Elsevier; 2007.

Redigeret af : Bjarne Rittig-Rasmussen, 27.05.2016

Til top