Praktiske kursusoplysninger

Hvem kan deltage

 • Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og læger
 • Fysioterapeutstuderende som har bestået den kliniske eksamen (6. semester)
 • Deltagelse på specialedage eller repetitionskurser forudsætter gennemført uddannelse på 150 timer

Medlemskab og priser

 • Kontingent for et år er 350 kr. Beløbet opkræves separat af Danske Fysioterapeuter
 • Du kan indmelde dig her: Indmeldelse 
 • Er du medlem af DSAF koster kurserne 1,2 og 3 - 5500 kr. pr kursus. For ikke-medlemmer er prisen 6300 kr
 • Repetitionskurser for dig, som er i gang med MedAc-forløbet koster 4300 kr
 • For fysioterapeutstuderende er prisen 4300 kr (gælder kun kursus 1)
 • Pris for eksamen er 950 kr. Gælder for dem, som ikke har taget den ifm kursus 3. Beløbet indbetales på nedenstående konto inden eksamensdagen

 Tilmelding

 1. Udfyld kursustilmeldingsblanketten ifm det aktuelle kursus 
 2. Indbetal kursusafgift til Spar Nord: reg. 9314 kontonr. 2140235736
 • Kursusafgiften skal indbetales på ovennævnte konto umiddelbart efter din kursustilmelding
 • Din tilmelding og plads på kurset først er gældende når beløbet er modtaget
 • Ved indbetaling af kursusafgiften er det vigtigt, at du angiver dit navn og hvilket kursus du vil deltage på
 • Kvittering for betalt kursushonorar bliver tilsendt ifm kursusafholdelse (ikke før kurset)
 • Medlemskontingent må ikke indbetales til denne konto
 • Der kommer en bekræftelse på din kursustilmelding (svar e-mailen)
 • Kursusmateriale og program tilsendes via e-mail eller link 2-3 uger før kurset

Afbud/aflysning

 • Ved afbud tidligere end 3 uger før kurset refunderes afgiften minus 1500 kr.
 • Ved afbud senere end 3 uger før kurset er der ingen refusion af kursusafgiften
 • I særlige omstændigheder kan kursusafgiften overføres til næstkommende kursus
 • Der udsendes ikke forberedende kursuslitteratur, sålænge kursusafgiften ikke er betalt
 • Kurser kan aflyses hvis der er for få tilmeldinger

Betingelser for deltagelse

 • Det forventes, at du er villig til at blive behandlet med nåle ifm de praktiske øvelser
 • Hygiejneregler skal følges
 • Eventuel fravær skal aftales på forhånd og fravær på mere end en ½ kursusdag vil fremgå på kursusbeviset
 • Er der særlige omstændigheder ifm sygdom, graviditet eller andre personlige forhold som hindrer fuld deltagelse skal du informere om dette inden kurset. Nb graviditet afholder ikke en fra at kunne deltage
 • Fotos og filmoptagelse på kurserne er kun tilladt ifølge aftale

Tidsramme for gennemførelse af uddannelsen

 • Grunduddannelsen skal gennemføres inden for max 3 år 
 • Har du kurser, som er mere end 3 år gamle, så skal de startes forfra på kursus 1
 • Kurser taget for mere end 3 år siden tæller ikke med i de kurser som udgør uddannelsen på 150 timer
 • Kurser taget inden for 5 år kan dog indgå i MedAc-uddannelsen

Spørgsmål rettes til Ole Andersen