Velkommen til Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Smerte og patologi i klinisk praksis

Tredelt kursusforløb med fokus på 1) muskuloskeletale smerter, 2) komplekse smertetilstande og 3) hovedpinesygdomme

  

Fysioterapi til patienter med smerter

Kurserne har til formål at give deltageren en intensiv og opdateret viden om fysioterapi til patienter med smerter. Der er fokus på diagnostik, smertediagnostik samt rationelle rehabiliteringsstrategier. 

Kurserne er dialogbaserede seminarer med teoretiske oplæg og klinisk ræsonnering omkring patientcases.

Læringsmål

Teoretisk viden - deltageren opnår viden om: 

 • Smertediagnostik og relateret patologi
 • Primære og sekundære smertetilstande
 • Den kliniske undersøgelse - triage, diagnostik og differentialdiagnostik
 • Den biopsykosociale interaktionsmodel (ICF)
 • Smertefysiologi, patologi og smertebehandling
 • Fysioterapetiske interventioner
 • Farmakologiske interventioner
 • Psykologiske og adfærdsterapeutiske interventioner (CBT, ACT, eksponering)
 • Fysisk aktivitet og principper for gradueret træning
 • Patientinddragelse, patientundervisning og klinisk kommunikation
 • Rationelle og prioriterede behandlingstrategier
 • Evidensbaseret praksis
 • Kliniske måleredskaber og journalføring

Kliniske færdigheder - deltageren kan:

 • diagnosticere og udrede patienter med primære og sekundære smertetilstande
 • prioritere og argumentere for valg af rationelle strategier
 • varetage patientundervisning og sikre patientinddragelse
 • planlægge, implementere og evaluere systematiske rehabiliteringforløb

 Kliniske kompetencer - deltageren kan:

 • kritisk reflektere og udvikle egen klinisk praksis
 • udvise klinisk metodebevidsthed ved valg af interventioner
 • overføre viden fra smerteforskning og sundhedsvidenskabelige fag til egen kliniks praksis
 • samarbejde med patient og øvrige sundhedspersoner i tværfaglige relationer

Praktiske oplysninger:

Uddannelsen består af to to-dages kurser og et ét-dagskursus samt mulighed for supervision

De tre kurser kan tages i den rækkefølge det passer dig

 • A: Diagnostik og behandling af muskuloskeletale smerter (16 timer+8 timers forberedelse)
 • B: Diagnostik og behandling af komplekse smerter (16 timer+8 timers forberedelse)
 • C: Diagnostik og behandling af patienter med hovedpine og nakkesmerter (8 timer+8 timers forberedelse)

Flere deltaljer om kurserne

 • Der er fokus på klinisk kompetenceudvikling for den enkelte deltager
 • Alle fysioterapeuter kan deltage (dette er ikke akupunkturkurser)
 • Undervisningen vægter relevant og ikke-kompliceret teori, som er overførbar til klinisk praksis
 • Kurserne kan tages enkeltvis og/eller udgøre et samlet forløb (2,5 ECTS ≈ 65 timer) 

Undervisningsform:Bjarne Rittig-Rasmussen


Magister og ph.d. i medicin/smerteforskning
Klinisk specialist i fysioterapi

Yderligere information, så kontakt: Bjarne Rittig-Rasmussen